Tag: Nowa Era podręcznik

Jak są skomponowane podręczniki Nowej Ery?

Właściwy projekt graficzny podręcznika jest jednym z głównych czynników wpływających na proces uczenia się. Popularna opinia jest taka, że podręcznik jest po prostu książką, z której dzieci korzystają w szkole. To podejście, choć słuszne, zawiera tylko niewielką część prawdy. Niemniej jednak muszą one być skomponowane we właściwy sposób, np. tak jak podręczniki Nowa Era.

Czego dokładnie uczeń potrzebuje od podręcznika?

Podręcznik jest spójnym i uporządkowanym zbiorem treści, dzięki któremu tematy związane z daną dziedziną (np. matematyka, geografia czy historia) są prezentowane w sposób spełniający określone wymagania i funkcje. Znajomość ich pomoże nam zrozumieć, że książka jest złożonym i specjalistycznym narzędziem.

Jak podręczniki Nowej Ery ułatwiają naukę?

Dzięki konsekwentnemu stosowaniu koncepcji i najlepszych metod nauczania, książka zawiera elementy, które ułatwiają uczniom naukę. Obsługuje go podział na klasy i działy, w których kolejność i prezentacja treści odzwierciedla etapy nauki. I tak podręczniki Nowa Era zawierają system powtórek, które pomagają uczniowi:

  • odzyskać wiedzę potrzebną do zrozumienia nowego tematu,
  • wyjaśnienia tych zagadnień,
  • przećwiczyć i utrwalić nową wiedzę.

Odpowiednie ułożenie tych treści i wybór idealnej dla nich formy (treść objaśniająca powinna mieć inną strukturę niż treść podsumowująca) zwiększa szanse przyswojenia przez studenta wiedzy w niej zawartej.

Dlaczego forma książki jest taka wyjątkowa?

Głównym pytaniem w książce jest wybór idealnej formy dla treści, która powinna być przedstawiona w sposób, który wspiera zrozumienie i pamięć, czyli istotę procesu uczenia się. Nie jest to proste, bo znaczenie tego wsparcia będzie zależała od kilku elementów. Ważne jest, aby mieć właściwą metodę przedstawienia problemu, która najlepiej pomoże go zrozumieć. Różne rodzaje problemów, np. różne formy, takie jak opis słowny, tabela lub ilustracja. Ponadto, należy wziąć pod uwagę wiek ucznia i wynikające z niego możliwości. Jeśli w książce podano zbyt wiele szczegółów, uczeń może nie być w stanie sobie z nimi poradzić. Podejście do tego zagadnienia musi być jednoznaczne – nauka o biologii czy fizyce nie może być sztuką interpretacji. Podręcznik powinien również jasno wskazywać, co jest ważne i co jest pomocne. Dobra książka kieruje uwagę ucznia: przyciąga go do odpowiednich treści i jest w stanie go wesprzeć, jeśli pojawią się jakieś przeszkody.

Szkoła zdjęcie utworzone przez 8photo - pl.freepik.com